Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Piekbewaking: waarom?

Op de elektriciteitsfaktuur wordt voor hoogspanningsgebruikers rekening gehouden met het verbruik of energie (kWh) tijdens normale en stille uren, en ook met het piekvermogen (kW)

Sommige leveranciers rekenen niets aan voor het piekvermogen, andere wel. Maar in de distributie- en transportkosten zit steeds een faktor die rekening houdt met het piekvermogen.

Het piekvermogen verlagen is dus een besparing op de faktuur.

Ook voor gas is er soms sprake van een piekverbruik, maar dan steeds op uur basis.

Piekbewaking: wie?

Om het piekvermogen te verlagen, worden er gedurende korte periodes verbruikers uitgeschakeld. Het spreekt voor zich dat de keuze hier vooral op niet bedrijfskritische apparaten valt die voor elk bedrijf anders zijn.

Zo kan het in één geval noodzakelijk zijn dat bv een oven constant een zeer specifieke voorafbepaalde temperatuur aanhoudt als schakel in een produktieproces waardoor deze niet als te schakelen verbruiker kan beschouwd worden. Voor een ander bedrijf mag de temperatuur van een oven misschien wel wisselen waardoor hij op het piekbewakingsysteem kan aangesloten worden.

In vele gevallen zijn koelingen en diepvriezers ook ideale regelapparaten omdat een kleine fluctuatie in hun temperatuur meestal geen verschil maken. Natuurlijk moet ook dat geval per geval bekeken worden.

Kwartuurpiek: definitie.

Gedurende elk interval (bv 15 minuten) berekenen we continu het verwachte vermogen op het einde van het interval. Deze eind waarde is het resultaat van het gemiddelde energieverbruik (kWh) gedurende dit interval, en NIET de hoogste (start)stroom gedurende enkele seconden.

Indien de voorspelling het vooropgestelde maximum zal overschrijden, worden er niet kritische verbruikers gedurende een korte periode uitgeschakeld. Eventueel kan er in een volgend kwarier extra vermogen verbruikt worden door deze specifieke verbruikers.