Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Over het algemeen worden energiemetingen uitgevoerd op het TOTAAL verbruik van elektriciteit, gas, water, calorie, CO2, etc. Dit is een goed begin. Maar na enige tijd stelt men zich toch vragen over de evolutie van dit verbruik, maw uit welke grote verbruikers is dit totaal samengesteld ?

Of het gebouw wordt gebruikt door meer dan 1 bedrijf of huurder, en wie verbruikt nu eigenlijk wat? En belangrijker : wie betaalt de rekening ?

Of ingeval van zonnepanelen : hoeveel hebben we nu zelf eigenlijk verbruikt ? En hoe de groene en grijze stroom naar verschillende huurders verdelen ? En is er genoeg geproduceerd ifv de zonne-instraling ? etc..

Dan is het nodig bijkomende deelmetingen (submetering) te plaatsen. Deze metingen worden dan verwerkt in verhouding tot het totaal verbruik, zodat men direct ziet wat de invloeden zijn. We berekenen hierop ook ‘virtuele’ meetpunten voor bv gemeenschappelijke delen.

Niet alleen de eerlijke verdeling van, of inzicht in het verbruik zijn het resultaat, maar ook de eindgebruiker (huurder, productie afdeling, ..) zal energiebewuster worden omwille van een gepersonaliseerde verbruiksmeting.

Het inzicht in de verdeling van het verbruik kan resulteren in een lager piekvermogen, maar meer nog in een echte energiebesparing. Men zal bv vaststellen dat er tijdens de nacht of in het weekend nog een bepaald ‘slapend’ verbruik aanwezig is, maar de deelmetingen zullen aantonen dat dit door (on)nodige verlichting, persluchtlekken, vergeten afzetten van pompen, etc .. zal zijn. Kleine ingrepen kunnen daardoor dan grote besparingen opleveren.